Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów ze względu na interes społeczny z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.519.2.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów ze względu na interes społeczny.

W ustawie Prawo o prokuraturze wyłączono odpowiedzialność dyscyplinarną za działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym. Rozwiązanie to krytycznie ocenił Sąd Najwyższy, wskazując w opinii do projektu ustawy – Prawo o prokuraturze, że działanie w interesie społecznym jest wpisane w istotę zawodu prokuratora i działalności prokuratury jako organu ochrony prawnej. Przyjęcie, że działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego, stwarza ryzyko szerokiej interpretacji, która może prowadzić do uchylenia się prokuratora od odpowiedzialności dyscyplinarnej nawet w przypadku rażącej i oczywistej obrazy prawa. W ocenie Rzecznika kwestionowane rozwiązanie wywołuje jeszcze większe wątpliwości w kontekście ograniczonej odpowiedzialności karnej prokuratora, którego chroni immunitet.Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie uzasadnienia dla wprowadzonej regulacji prawnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-12
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśnił w odpowiedzi z 12 kwietnia 2016 r., że rozwiązanie przyjęte w ustawie Prawo o prokuraturze, przewidujące wyłączenie odpowiedzialności dyscyplinarnej za działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym, ma istotny walor gwarancyjny.
Pozwala bowiem uchronić prokuratora przed skutkami dyscyplinarnymi niewykonania polecenia służbowego, a więc działania formalnie sprzecznego z art. 7 § 2 Prawa o prokuraturze, w sytuacji niesłusznego czy wręcz bezprawnego polecenia godzącego w wartości, których ochrona leży w interesie społecznym.
Przyjęte rozwiązanie stanowi normatywne uregulowanie sytuacji, które w poprzednio obowiązującym stanie prawnym oceniane było niejednoznacznie, co rodziło ryzyko rozbieżnych rozstrzygnięć w podobnych sprawach.