Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przenoszenia dzieci sześcioletnich do zerówek w szkołach podstawowych z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.3.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przenoszenia dzieci sześcioletnich do zerówek w szkołach podstawowych.
Do Rzecznika zwracają się rodzice sześciolatków, które w roku szkolnym 2016/2017 będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne, jednak nie mają możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w przedszkolu.Zgodnie z uchwałami podejmowanymi przez rady gmin, dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne mają być przyjmowane do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Przedszkola nie będą przeprowadzały rekrutacji dla sześciolatków. Nie będą również przyjmowały od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszczają. Wydaje się, że takie działania mogą stanowić naruszenie przepisów prawa, a także praw obywatelskich. Jak wynika z informacji prasowych, Minister Edukacji Narodowej skierowała pismo do samorządów, w którym wskazała, że wybór miejsca realizacji dalszej edukacji należy do rodziców.Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-31
Opis odpowiedzi:
W odpowiedzi z 31 marca 2016 r. Minister Edukacji Narodowej wskazała, że każde dziecko sześcioletnie powinno mieć zapewnione miejsce w przedszkolu, do którego dotychczas chodziło. Odmowa realizacji prawa do kontynuacji edukacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, stanowi naruszenie przepisów prawa oświatowego.