Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych laboratoriów kryminalistycznych Policji z dnia 2016-03-17.

Adresat:
Szef Służby Cywilnej
Sygnatura:
WZF.801.8.2015
Data sprawy:
2016-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych laboratoriów kryminalistycznych Policji.

W kolejnym wystąpieniu w sprawie pracowników cywilnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o przybliżenie wyników analizy warunków pracy w laboratoriach komend wojewódzkich Policji.

Z wyjaśnień uzyskanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji wynika, że w 2014 r. procedowany był projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało wówczas Szefowi Służby Cywilnej propozycje dotyczące przyznania dodatkowych urlopów członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji. W październiku 2014 r. uwagi te zostały zgłoszone do projektu rozpatrywanego przez Stały Komitet Rady Ministrów, jednak nie zostały one uwzględnione. W dniu 13 listopada 2014 r. przyjęto projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. Stały Komitet Rady Ministrów rekomendował projekt Radzie Ministrów, zobowiązując Szefa Służby Cywilnej do analizy warunków pracy w laboratoriach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: