Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie krajowych obserwatorów wyborów z dnia 2016-03-24.

Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Podkomisji stałej
Sygnatura:
VII.602.111.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie krajowych obserwatorów wyborów.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji kodeksu wyborczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego z prośbą o uregulowanie instytucji niezależnych krajowych obserwatorów wyborów. Na brak takiej regulacji w polskim prawie wyborczym zwracają uwagę m.in. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), eksperci, przedstawiciele doktryny, a także organizacje społeczne.
Rzecznik zwrócił się w tej sprawie w dniu 9 marca 2016 r. do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który podzielił pogląd o konieczności wprowadzenia do przepisów prawa wyborczego instytucji obserwatorów krajowych niezwiązanych z komitetami wyborczymi i jednocześnie zadeklarował udział Państwowej Komisji Wyborczej w pracach parlamentarnych w przypadku zgłoszenia stosownego projektu ustawy.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: