Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyznawania pomocy na zalesianie gruntów z dnia 2016-03-30.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.2.2015
Data sprawy:
2016-03-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyznawania pomocy na zalesianie gruntów.
Ze skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że osoby zainteresowane nie mogły ubiegać się o dofinansowanie na zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 w sytuacji, gdy dla danego obszaru nie istniał plan ochrony (plan zadań ochronnych). Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił propozycję rozwiązania tego problemu.
W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konieczne jest utrzymanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przepisów, które uzależniają uzyskanie dofinansowania od braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony lub planami zadań ochronnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje jednak, że Minister Środowiska w piśmie z 30 września 2015 r. zaproponował rozwiązanie, które byłoby korzystne dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji braku ustanowionych planów ochrony. Propozycja ta przewiduje wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi możliwości wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-26
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 26 kwietnia 2016 r. potwierdził, że rozważana jest zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2015 r., aby umożliwić dokonywanie zalesień na obszarach, dla których nie zostały uchwalone plany ochrony albo plany zadań ochronnych. W takim przypadku opinię o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska.