Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień emerytalnych strażników gminnych (miejskich) z dnia 2016-03-30.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.277.2016
Data sprawy:
2016-03-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień emerytalnych strażników gminnych (miejskich).

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych zakwestionowała we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zgodność z Konstytucją przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych w zakresie, w jakim wśród uprawnionych do świadczeń emerytalnych z tego systemu pomija strażników gminnych (miejskich). Rzecznik prosi o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów.

Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, do Sejmu trafił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych (druk sejmowy nr 30), przewidujący objęcie zaopatrzeniem emerytalnym wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej. Projekt nowelizacji stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13), będącego inspiracją dla obecnych działań środowiska strażników gminnych (miejskich).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: