Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian zasad i wysokości dopłat dla rolników z dnia 2016-03-31.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.22.2015
Data sprawy:
2016-03-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian zasad i wysokości dopłat dla rolników.
Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem częstych zmian przepisów regulujących warunki przyznawania pomocy finansowej dla rolników. W szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zmieniło wysokość przyznawanej pomocy w trakcie trwającego naboru wniosków. Przyjęte rozwiązanie budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie.
Proces udzielania dopłat składa się z szeregu czynności realizowanych w czasie całego roku kalendarzowego, nie uprawnia to jednak organów państwa do zmian zasad i wysokości przyznawanej pomocy w trakcie okresu składania wniosków. Termin złożenia wniosku, jeżeli mieścił się w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa, nie powinien być kryterium różnicującym w zakresie wysokości przyznawanej pomocy.
Rzecznik podkreślił, że znaczna część zainteresowanych płatnościami rolników złożyłaby wniosek we wcześniejszym terminie, gdyby wiedziała o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w rozporządzeniu.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: