Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie uproszczenia procedur ubiegania się osób z niepełnosprawnościami o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego z dnia 2016-04-01.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2016-04-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie uproszczenia procedur ubiegania się osób z niepełnosprawnościami o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego.

Procedury ubiegania się o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego powinny zostać uproszczone. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o informacje, czy planowane są stosowne zmiany.

Osoby z niepełnosprawnościami w pismach do Rzecznika wskazują, że ubieganie się o świadczenia związane jest z wieloma utrudnieniami. Problem stanowi przede wszystkim konieczność gromadzenia dokumentacji medycznej dla różnych instytucji, powtarzanie badań diagnostycznych oraz długie oczekiwanie na badanie przez różne zespoły orzekające. Jest to szczególnie dotkliwe w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia pozostaje bez środków utrzymania.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmowało się już tym zagadnieniem w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, którego zadaniem było dokonanie oceny działania pięciu systemów orzeczniczych. Uruchomiono także interdyscyplinarny projekt badawczy mający przygotować podstawy do wprowadzenia zmian w orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-29
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 29 kwietnia 2016 r. stwierdził, że obowiązujące procedury w postępowaniu o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz w postępowaniu o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy są jednoznaczne i proste. Dlatego nie wymagają zmian.
Badanie może zostać przeprowadzone w miejscu pobytu osoby zainteresowanej, jeżeli jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie. Ponadto istnieje możliwość wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, tj. bez badania fizykalnego tej osoby.
Konieczność wykonania dodatkowych badań diagnostycznych zachodzi wyłącznie wtedy, gdy dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Wnioskodawca ubiegając się jednocześnie o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o niezdolności do pracy może wykorzystać tę samą dokumentację medyczną.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazał ponadto, że w ramach programu operacyjnego POWER zaplanowano na 2016 rok ogłoszenie konkursu w sprawie przeglądu systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Projekt zakłada przeprowadzenie eksperckiej analizy systemu orzekania o niepełnosprawności określającej jego mocne i słabe strony, a następnie wypracowania rekomendacji mających formę propozycji zmiany przepisów prawa.