Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian warunków przyznawania płatności ekologicznej z dnia 2016-04-07.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.25.2015
Data sprawy:
2016-04-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian warunków przyznawania płatności ekologicznej.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wskazanie możliwości ubiegania się przez rolników o płatności ekologiczne za 2016 rok w sytuacji, gdy zostali oni poszkodowani zmianami przepisów w 2014 roku. W wielu przypadkach płatności ekologiczne stanowią podstawową gwarancję rentowności gospodarstw rolnych. Brak pomocy finansowej może powodować dla rolników daleko idące skutki ekonomiczne.
Niektórzy rolnicy nie składali wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w 2014 roku, ponieważ byli przekonani, że nie spełniają wprowadzonego wówczas wymogu wytworzenia określonej ilości produktu ekologicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało jednak, że wymóg ten nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania małych gospodarstw i przez to jest w praktyce niemożliwy do zrealizowania. W tym samym roku kalendarzowym przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zmienione. Pomimo zniesienia dodatkowego wymogu, rolnicy nie mogli już uzyskać płatności ekologicznej. Sytuacja ta budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-26
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 26 kwietnia 2016 r. wyjaśnił, że rozporządzenie MRiRW z 27 października 2014 r. zniosło wymóg wprowadzenia na rynek co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego, a także obowiązek udokumentowania tego faktu. Nadal jednak istnieje obowiązek produkcji rolnej zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i wytworzenia produktów rolnictwa ekologicznego.
Rolnicy, którzy z różnych względów nie złożyli wniosków o przyznanie płatności w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 w 2014 r., mogą wnioskować o wsparcie w ramach nowego działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 na dużo korzystniejszych zasadach.