Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za zaświadczenia lekarskie od seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych z dnia 2016-05-04.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.111.2015
Data sprawy:
2016-05-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za zaświadczenia lekarskie od seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia o wprowadzenie bezpłatnych zaświadczeń lekarskich dla seniorów – uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych. Pobieranie opłat za tego rodzaju zaświadczenia jest niezgodne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jak zapewniało Ministerstwo Zdrowia, zaświadczenia lekarskie związane z uczestnictwem seniorów w zajęciach sportowych miały zostać zaliczone do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt nowelizacji ustawy nie przewiduje jednak rozwiązania postulowanego przez Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-03-23
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 23 marca 2018 r. poinformował, że postulaty Rzecznika dotyczące wprowadzenia bezpłatnych zaświadczeń dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych zostaną poddane analizie przy najbliższej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.