Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zabezpieczenia przebiegu marszów równości z dnia 2016-05-24.

Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.613.1.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zabezpieczenia przebiegu marszów równości.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o zapoznanie się z wnioskami dotyczącymi przebiegu marszów równości i wykorzystanie przyjętych rozwiązań także przy zabezpieczaniu innych zgromadzeń publicznych. Wnioski dotyczące działań Policji zostały przygotowane na podstawie opinii organizatorów marszów.Rzecznik podkreślił, że zabezpieczenie przebiegu pokojowych zgromadzeń przez funkcjonariuszy Policji pozwala w coraz większym stopniu na zapewnienie faktycznej realizacji wolności zgromadzeń, zgodnie ze standardami wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: