Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie umożliwienia składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej z dnia 2016-05-31.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2016-05-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie umożliwienia składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z postulatem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom popierającym obywatelski projekt ustawy składanie podpisów drogą elektroniczną. Wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyczynić się - zdaniem Rzecznika - do zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Szczegółową procedurę określa ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Właściwe funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jako jednego z ważnych elementów państwa demokratycznego pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W wystąpieniu z 5 stycznia 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie europejskiej inicjatywy ustawodawczej Rzecznik zwrócił uwagę także na zasadność wprowadzenia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach krajowej inicjatywy ustawodawczej. Problematyka ta była podejmowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a także w toku prac sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji. Prace te nie zostały jednak skutecznie zakończone. Propozycje wprowadzenia zmian w ustawodawstwie dotyczącym obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej przedstawiają również niezależne ośrodki badawcze. Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zorganizował w maju 2014 r. debatę pt. „Elektroniczna inicjatywa ustawodawcza – dlaczego w Unii Europejskiej funkcjonuje, a w Polsce nie ?”, natomiast w 2015 roku opublikował ekspertyzę pt. „Elektroniczne poparcie inicjatyw obywatelskich”.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: