Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie płacy minimalnej z dnia 2016-06-10.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.26.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie płacy minimalnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał na praktykę wypłacania pracownikom wynagrodzenia gwarantowanego na poziomie minimalnym, dyskryminującą pracowników z dłuższym stażem pracy. Przyjęty sposób ustalenia wynagrodzenia za pracę nie różnicuje wysokości wynagrodzenia w zależności od stażu pracy. Prowadzi to do naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji pracowników posiadających ponad 5-letni staż pracy w stosunku do pracowników nowozatrudnionych. Praktyka ta, spotykana zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich z punktu widzenia zasad ustalania wynagrodzenia za pracę, przyjętych w kodeksie pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: