Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników (VII.7202.12.2014 z 1 lipca 2016 r z dnia 2016-07-01.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.12.2014
Data sprawy:
2016-07-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników (VII.7202.12.2014 z 1 lipca 2016 r.)
W zainteresowaniu Rzecznika w dalszym ciągu pozostaje kwestia kryterium nakazującego obowiązek ubezpieczenia w KRUS w celu uzyskania pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników. W ocenie Rzecznika ukierunkowanie wsparcia i określenie grupy docelowej każdego działania, nie zwalnia ustawodawcy z poszanowania zasady równości i tworzenia kryteriów opartych na rzeczywistej ocenie danych podmiotów a nie tylko formalnych przesłankach zawężających krąg potencjalnych beneficjentów. Zdaniem Rzecznika obecna regulacja de facto piętnuje osoby przedsiębiorcze które prowadząc działalność rolniczą poszukują również innych dochodów, nie uwzględnia ona sytuacji osób ubezpieczonych w ZUS, przejmujących prowadzenie działalności rolniczej np. w wyniku następstwa prawnego. Takie osoby chcąc uzyskać wspomniane wsparcie musiałyby zrezygnować z dotychczasowej działalności zawodowej. W opinii Rzecznika kryterium w postaci obowiązku ubezpieczenia w KRUS jest dogodne dla organów rozpatrujących wnioski o przyznanie wsparcia, nie jest jednak
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: