Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z dnia 2016-07-19.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.36.2014
Data sprawy:
2016-07-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Przedstawiciele Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, którego funkcję powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przeprowadzają od 2008 r. prewencyjne wizytacje m.in. policyjnych izb dziecka oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji. Podczas wizytacji dostrzeżono, iż rozpowszechnioną praktyką w tego typu jednostkach jest rozbieranie do naga zatrzymanych podczas przyjęcia i poddawanie ich sprawdzeniu. Z zebranych przez przedstawicieli KMP materiałów wynika, że czynność ta dokonywana jest w sposób szczegółowy, a więc również poprzez lustrację ciała, łącznie z miejscami zakrytymi przez bieliznę. Problemy te były już sygnalizowane w 2014 r. oraz w 2015 r. Po kolejnych wystąpieniach Rzecznik został zapewniony o trwających pracach nad projektem ustawy dokonywania kontroli przez Policję. Mimo powyższych zapewnień, do dnia dzisiejszego proces legislacyjny nie został zakończony. Z uwagi na konieczność pilnego uregulowania tej materii w ustawie, a tym samym zachowanie konstytucyjnego standardu. Rzecznik ponownie zwraca się do Ministra z prośbą o wskazanie terminu wprowadzenia odpowiednich przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: