Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie dokonywania prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem z dnia 2016-07-25.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-07-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie dokonywania prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem.

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problem związany z nieadekwatnością i niespójnością przepisów dotyczących warunków i sposobu dokonywania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem lub innej osoby. Problem ten był poruszany przez Rzecznika w korespondencji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Zdrowia oraz Komendantem Głównym Policji ale żaden z resortów nie uznał się właściwy w kwestii rozwiązania poruszonego przez Rzecznika problemu. Rzecznik wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wskazanie resortu właściwego do podjęcia czynności zmierzających do dokonania zmian legislacyjnych i legitymizacji działań Policji w poruszonej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: