Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzmocnienia antyterrorystycznej edukacji i polityki informacyjnej z dnia 2016-08-03.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.51.2016
Data sprawy:
2016-08-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzmocnienia antyterrorystycznej edukacji i polityki informacyjnej.

W ostatnich miesiącach w Europie wzrosła liczba zdarzeń i zamachów o charakterze terrorystycznym. Aktualnie terroryzm stanowi jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno z perspektywy globalnej, regionalnej oraz krajowej.

Rzecznik zwraca uwagę, że oprócz przyznania właściwych uprawnień służbom odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem, obowiązkiem państwa jest również podjęcie działań mających na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożenia oraz wskazanie właściwych zachowań w sytuacji jego zaistnienia. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Narodowym Programem Antyterrorystycznym (NPA) na lata 2015–2019, jednym z filarów systemu antyterrorystycznego jest polityka informacyjna i edukacyjna, natomiast odpowiedzialność za jej realizację ponosi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdaniem Rzecznika zamieszczony na stronie internetowej MSWiA poradnik „Terroryzm - co zrobić w sytuacji zagrożenia” tylko częściowo realizuje powierzone Ministrowi zadanie. W ocenie Rzecznika edukacja obywateli powinna polegać na przekazywaniu informacji jak najszerszemu kręgowi osób, a nie tylko na umieszczaniu ich na stronie internetowej, aby zainteresowani, posiadający dostęp do internetu, mogli się z tymi informacjami zapoznać. Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji o planowanych czynnościach, w zakresie wzmocnienia antyterrorystycznej edukacji i polityki informacyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: