Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszania praw polskich obywateli przez urzędników niemieckiego Jugendamt z dnia 2016-08-19.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.62.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszania praw polskich obywateli przez urzędników niemieckiego Jugendamt.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich regularnie wpływają skargi od Polaków przebywających lub zamieszkałych na stałe w Niemczech, którzy spotkali się z dyskryminacją ze strony Jugendamt czyli niemieckiej Instytucji ds. Wychowania Dzieci i Młodzieży. Uwagę Rzecznika zwróciły doniesienia prasowe z 17 sierpnia 2016 roku opisujące historię Polki, której w szpitalu w Esslingen urzędnicy Jugendamt odebrali noworodka, a następnie oddali pod opiekę rodzinie zastępczej. Przedstawiona w mediach sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia poszanowania podstawowych wolności obywatela polskiego. Art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka, której stroną są również Niemcy, głosi, że niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w życie prywatne i rodzinne obywateli. Ponadto jak donoszą media automatycznie przyznano odebranemu dziecku obywatelstwo niemieckie, co jest zgodne z niemieckim prawem tylko w dwóch wypadkach – gdy rodzice dziecka od 8 lat mieszkają w Niemczech lub oboje są Niemcami. W przeciwnym razie powinno ono nabyć po rodzicach polskie obywatelstwo, gdyż tak stanowią przepisy polskiego prawa. W tym przypadku należy sprawdzić, czy zostały spełnione przesłanki uzasadniające przyznanie automatycznie obywatelstwa niemieckiego. Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat działań podjętych przez Ministerstwo w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: