Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany zasad kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne z dnia 2016-08-22.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.27.2015
Data sprawy:
2016-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany zasad kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne.

Zgodnie z § 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kwalifikacji osób zatrudnionych w tych placówkach oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne prowadzone jest przez osoby, które mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, rozumiany tu jako okres zatrudnienia. Zdaniem Rzecznika powyższa regulacja odmawia prawa do prowadzenia zajęć licznej grupie specjalistów, w tym zatrudnionym na podstawie umów cywilnych, w ramach samozatrudnienia lub prowadzącym działalność gospodarczą. Pojęcie stażu pracy powinno odnosić się wyłącznie do warunków nabywania określonych uprawień pracowniczych i nie powinno znajdować zastosowania przy określaniu wymogów kwalifikacyjnych przy ubieganiu się o objęcie określonego stanowiska. W związku z powyższym Rzecznik uważa za konieczne podjęcie prac nad zmianą przepisów, która uwzględni przy ustalaniu procedur rekrutacyjnych staż pracy realizowany na podstawie umów cywilnych oraz w ramach działalności gospodarczej. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: