Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie niezgodnego z prawem przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej prokuratorów wojskowych do rezerwy kadrowej z dnia 2016-08-19.

Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
VII.519.7.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie niezgodnego z prawem przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej prokuratorów wojskowych do rezerwy kadrowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło zawiadomienie od prokuratora byłej Wojskowej Prokuratury Okręgowej oraz prokuratora byłej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, dotyczące decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. o przeniesieniu ich do rezerwy kadrowej i skierowaniu do służby w liniowych jednostkach wojskowych. Skarżący wskazywali, że w świetle przepisów obowiązujących w chwili wydania powyższych decyzji, jak i obecnie nie można przenieść prokuratora do rezerwy kadrowej i skierować do wykonywania zadań służbowych do jakiejkolwiek jednostki wojskowej. Zgodnie z ustawą o prokuraturze ważną do 31 marca 2016 r. zwolnienie bądź przeniesienie prokuratora wojskowego z zajmowanego stanowiska następuje wyłącznie na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego. W opisanym przypadku jednak powyższy wymóg prawny nie został spełniony, gdyż NPW nie wystąpił z podobnym pismem do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z przepisami Minister Obrony Narodowej nie może powierzyć prokuratorowi wojskowemu nawet czasowego pełnienia obowiązków w dowolnej jednostce wojskowej, gdyż odbywają oni służbę wyłącznie na stanowiskach w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o analizę przedstawionej sprawy i informacje o dokonanych ustaleniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: