Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji z dnia 2016-09-29.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.10.2016
Data sprawy:
2016-09-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji
W toku badania indywidualnej sprawy lekarza, któremu odmówiono kontynuowania specjalizacji pojawił się problem nieskuteczności powołanego przez Ministra Zdrowia, w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, mechanizmu zniechęcania jednostki szkolącej do odmowy przyjęcia lekarza na specjalizację. W badanej sprawie kilkanaście jednostek szkolących odmówiło przyjęcia lekarza na szkolenie, pomimo, że wojewoda występował do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z wnioskiem o zmniejszenie o jedno miejsce liczby miejsc szkoleniowych w danej jednostce.
Z wyjaśnień uzyskanych z Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że powołany mechanizm na przestrzeni ostatnich kilku lat był stosowany kilkanaście razy i nie przyniósł efektu w postaci przyjęcia lekarza na szkolenie celem dokończenia rozpoczętej w 2011 r. specjalizacji.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z ponowną prośbą o rozważenie powyższego problemu oraz o podjęcie działań mających na celu stworzenie skutecznego mechanizmu przyjęć lekarzy na szkolenia specjalizacyjne.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: