Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzmocnienia aktywności społecznej i politycznej Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich z dnia 2016-10-18.

Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.13.2016
Data sprawy:
2016-10-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzmocnienia aktywności społecznej i politycznej Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich.

Po spotkaniach z przedstawicielami angielskiej Polonii Rzecznik zwrócił uwagę na problem niskiej aktywności politycznej i społecznej Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Szczególnie jest to widoczne w zakresie korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, które wynika z traktatów europejskich. W ocenie Rzecznika zwiększenie poziomu reprezentacji może doprowadzić do lepszej ochrony praw polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii.

Przyczyny niskiej politycznej aktywności Polaków upatruje się w niskiej wiedzy na temat systemu politycznego i partyjnego Wielkiej Brytanii. Zdaniem Rzecznika dobrze poprowadzone akcje informacyjne i edukacyjne podejmowane przez brytyjskie instytucje względem polskich obywateli zachęciłby ich do zwiększenia zainteresowania wyborami.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o podjęcie współpracy w tym zakresie z brytyjskimi organizacjami wyborczymi, w szczególności z The Electoral Commission.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: