Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Brodnicy I Wydział Cywilny dotyczącego nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę z dnia 2016-10-19.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.153.2016
Data sprawy:
2016-10-19
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Brodnicy I Wydział Cywilny dotyczącego nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Brodnicy I Wydział Cywilny, połączonego do wspólnego rozpoznania z wcześniejszymi pytaniami prawnymi Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny dotyczących nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego, w drodze zasiedzenia w sytuacji gdy nie została wydana decyzja administracyjna ograniczająca prawa właściciela do gruntu (P 10/16).