Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia RDC w sprawie poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych z dnia 2016-11-23.

Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia RDC
Sygnatura:
VII.564.38.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia RDC w sprawie poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych.
Do Biura Rzecznika wpłynęło pismo byłego dziennikarza Radia RDC, który został pozbawiony możliwości zaproszenia do studia radiowego przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji, którzy mieli wziąć udział w audycji wraz z członkami innych organizacji uczestniczących w pochodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na skutek opisanej sytuacji dziennikarz złożył wypowiedzenie z pracy.
Zdaniem Rzecznika tego typu sytuacja narusza konstytucyjne oraz międzynarodowe standardy realizowania misji publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych, których ważnym elementem jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze (zasada pluralizmu). Dziennikarze powinni mieć zagwarantowaną możliwość wykonywania swojej pracy bez jakichkolwiek nacisków, natomiast władze publicznego medium nie mogą prowadzić polityki kadrowej zmierzającej do tego, aby na jego antenie prezentowano stanowisko pewnej tylko grupy politycznej, społecznej czy religijnej.
W ocenie Rzecznika opisana praktyka wywiera negatywny wpływ na niezależność dziennikarską. Następstwem braku „redakcyjnego pluralizmu” jest autocenzura i powstawanie prewencyjnych ograniczeń, które są bardzo groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, ponieważ bezpośrednio przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie.
Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o wyjaśnienia.