Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowych z dnia 2016-11-25.

Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.34.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowych.

W ostatnim czasie na antenie TVP pojawiło się kilka materiałów, w których przedstawiono zarzuty, jakoby wskazane organizacje pozarządowe, w tym także te uznane i doświadczone, otrzymywały środki finansowe od organów samorządowych i terytorialnych. Wskazywano również na zaangażowanie w działalność tychże organizacji osób publicznych, m.in. sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pominięto natomiast szereg podstawowych informacji dotyczących prawnych podstaw funkcjonowania organizacji.

Zaistniała sytuacja może budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia poszanowania konstytucyjnej wolności zrzeszania się wyrażonej w Konstytucji i wydaje się nie sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego m.in. na aktywności organizacji pozarządowych.

Rzecznik podkreślił, że działalność tego typu organizacji stanowi realizację zasady pomocniczości wyrażonej w preambule Konstytucji. Jedną z podstawowych funkcji tej zasady jest zaś ochrona podmiotów, którym powierzono wykonywanie określonych zadań przed nieuzasadnioną interwencją ze strony organów państwowych.

Ponadto Rzecznik wskazał, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o RTV audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Zdaniem Rzecznika treści dyskredytujące działalność organizacji pozarządowych bez podania wyraźnie sformułowanych zarzutów można oceniać jako ograniczające społeczną aktywność, a tym samym jako sprzeczne z dobrem społecznym.

Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o wyjaśnienia i ewentualne podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-11-25
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w piśmie z 6 lutego 2017 r. poinformował, że nadawca nie zgodził się z zarzutem prowadzenia przez redakcję Wiadomości jakiejkolwiek działalności mającej na celu dyskredytowanie organizacji pozarządowych. Zapewnił również, że dziennikarze TVP doceniają rolę organizacji pozarządowych i wspierają działalność edukacyjną, charytatywną oraz ich rolę w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. Natomiast analiza treści materiałów, kluczowych dla tej sprawy, pozwala stwierdzić, że nadawca wielokrotnie podejmował w kolejnych wydaniach audycji informacyjnych problematykę związaną z działalnością organizacji pozarządowych, koncentrując uwagę przede wszystkim na związkach personalnych pomiędzy przedstawicielami fundacji a politykami. Jednocześnie w materiałach tych zabrakło informacji odnoszącej się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków. W związku z powyższym Przewodniczący KRRiT skierował do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA wystąpienie, w którym zwrócił m.in. uwagę na zasady obowiązujące w programach publicznego nadawcy wynikające z art. 21 ust. 1 oraz 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, w tym w szczególności bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm, wyważenie, swobodne kształtowanie opinii publicznej. Zalecił także wprowadzenie stosownych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej w wymienionym powyżej zakresie, w szczególności związanych z rzetelnym informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia.