Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące problemów w funkcjonowaniu bariatrycznej opieki zdrowotnej z dnia 2016-12-15.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.103.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące problemów w funkcjonowaniu bariatrycznej opieki zdrowotnej.

W dniu 26 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Otyłość jako problem zdrowotny”. Jednym z jej celów było zwrócenie uwagi na fakt, iż otyłość jest chorobą nieuleczalną, cywilizacyjną, która we współczesnym społeczeństwie przybiera charakter pandemii. Większość przypadków otyłości to tzw. „otyłość prosta”. Jednakże drugą grupę przypadków stanowią pacjenci dotknięci „otyłością olbrzymią”, której jedyną skuteczną metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny z zakresu chirurgii bariatrycznej. To z kolei pociąga za sobą szereg problemów m.in. natury technicznej po stronie świadczeniodawców, ponieważ szpitale i poradnie specjalistyczne nie są przygotowane do obsługi pacjentów z otyłością olbrzymią. Brakuje karetek bariatrycznych, wag o większej nośności, łóżek szpitalnych, foteli ginekologicznych, dentystycznych, a nawet dłuższych igieł do zastrzyków czy ciśnieniomierzy z szerokimi rękawami.

Rzecznik wskazał ponadto, że czas oczekiwania pacjentów na operację bariatryczną jest szacunkowo długi, jak na potrzeby zdrowotne tej grupy pacjentów. Mając na względzie, że nieleczona otyłość może prowadzić do wystąpienia wielu chorób z nią współistniejących i dalszych komplikacji, zbyt późno przeprowadzony zabieg może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów, godząc tym samym w ich konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. Poprawie tego stanu rzeczy nie służy również brak wyodrębnienia i wyceny w tzw. „koszyku świadczeń gwarantowanych produktu o nazwie bariatria. Z ustaleń poczynionych przez pracowników Biura RPO wynika też, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje konsultacji bariatrycznych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i wskazanie, jakie konkretnie działania zostaną podjęte w powyższej materii. Natomiast Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Rzecznik poprosił o wskazanie, jakiego rodzaju świadczenia bariatryczne finansuje Fundusz i jak kształtuje się wysokość finansowania oraz dostępność tego rodzaju świadczeń na terenie kraju.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-01-10
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 10 stycznia 2017 r. zapewnił, że resort dostrzega problemy z dostępnością do leczenia otyłości w Polsce. W związku z powyższym Minister Zdrowia zainicjował procedurę kwalifikacji do koszyka świadczeń gwarantowanych dedykowanego świadczenia chirurgicznego leczenia otyłości. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na polecenie Ministra, w połowie stycznia 2017 r. ma zakończyć prace nad raportem i rekomendacją co do zasadności zakwalifikowania jako świadczeń gwarantowanych następujących procedur medycznych: rękawowej resekcji żołądka, wyłączenia żołądkowego metodą Roux-en by pass oraz wyłączenia żołądkowego metodą Mini gastric bypass. Po uzyskaniu powyższych rekomendacji resort podejmie kolejne działania w przedmiotowej sprawie. Ponadto Podsekretarz Stanu poinformował, że opis świadczenia gwarantowanego będącego częścią rozporządzenia Ministra Zdrowia może zawierać wymagania dotyczące sprzętu i aparatury medycznej uwzględniając szczególne potrzeby pacjentów cierpiących na otyłość.