Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie określenia definicji tortur w kodeksie karnym z dnia 2016-10-24.

Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
IX.071.1.2015
Data sprawy:
2016-10-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie określenia definicji tortur w kodeksie karnym.

Jest to kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wprowadzenia definicji tortur do Kodeksu karnego. Zdaniem Rzecznika takie rozwiązanie pozwoliłoby w sposób wyraźny odróżnić akty tortur dokonywane przez osoby działające w imieniu państwa od aktów przemocy innych osób.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: