Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku wypłaty płatności redystrybucyjnej za rok 2015 z dnia 2017-01-19.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.1.2017
Data sprawy:
2017-01-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku wypłaty płatności redystrybucyjnej za rok 2015.

Na podstawie artykułu prasowego Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, że około 90 tysięcy rolników nie otrzymało należnej im płatności redystrybucyjnej za rok 2015. Przyczyną takiego stanu rzeczy miało być błędne wyliczenie stawki dopłat do hektara za rok 2015.

Rzecznik zwrócił uwagę, że opisana powyżej sytuacja spowodowała dużą niepewność rolników co do wysokości przyznanych im środków. Rolnicy planują swoją działalność i związane z nią wydatki z uwzględnieniem przyznanych dopłat. Dlatego w ocenie Rzecznika zasadne byłoby doprecyzowanie procedury obliczania powierzchni kwalifikującej się do przyznania wsparcia tak, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości i w pełni zagwarantować pewność co do wysokości stawki przyznawanych płatności.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska oraz o poinformowanie o planowanym terminie wypłaty zaległych płatności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-01-19
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 13 lutego 2017 r. podkreślił, że część twierdzeń zawartych w przywołanym w wystąpieniu Rzecznika artykule pt. „Agencja źle wyliczyła dopłaty dla rolników. Teraz musi zabrać jednym, żeby wypłacić pozostałym” (Gazeta Wyborcza z dnia 14 stycznia br.), jest nieprawdziwa lub może wprowadzać w błąd. Resort podjął działania w celu sprostowania tych informacji. Minister wskazał, że według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do przyznania płatności dodatkowej za 2015 r. kwalifikuje się ponad 900 tys. rolników. Ze względu na wykorzystanie środków finansowych płatność dodatkowa za 2015 r. nie została dotychczas wypłacona dla ok. 700 rolników. ARiMR prowadzi wciąż ok. 500 postępowań administracyjnych dotyczących przypadków śmierci rolnika składającego wniosek, która nastąpiła pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania decyzji. Oznacza to, że w sumie ok. 1,2 tys. rolników (a nie 90 tys.) nie otrzymało jeszcze płatności dodatkowej za 2015 r. Ponadto Minister wyjaśnił, że płatność ta nie jest przyznawana z urzędu, ale na wniosek rolnika, który powinien zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku o przyznanie płatności. W związku z przekazaniem przez ARiMR nowych informacji dotyczących powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, MRiRW, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, podjęło prace legislacyjne w celu skorygowania wysokości stawki płatności dodatkowej za 2015 r. Założono, że wypłata zaległych płatności dodatkowych za 2015 r. nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. (projekt został skierowany do podpisu), a w niektórych przypadkach – po zakończeniu trwającego postępowania administracyjnego. Na koniec Minister zapewnił, że ewentualne zmniejszenie wysokości stawek płatności przeprowadzane jest w wyjątkowych sytuacjach, w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE.