Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sposobu postępowania przez lekarza w zakresie tajemnicy lekarskiej wobec osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS z dnia 2017-03-08.

Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7013.16.2016
Data sprawy:
2017-03-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sposobu postępowania przez lekarza w zakresie tajemnicy lekarskiej wobec osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS.

Rzecznik Praw Obywatelskich w kolejnym wystąpieniu zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej podnosząc problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego osób narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem HIV.

Zdaniem Rzecznika obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do zagadnienia zachowania tajemnicy lekarskiej w stosunku do osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS, który nie poinformował lub nie zamierza poinformować osób mu bliskich o niebezpieczeństwie zarażenia się, są nieprecyzyjne, bowiem nie wskazują na sposób dotarcia przez lekarza do osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że mogły zostać zarażone. Ponadto ustawa o z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie przewiduje konsekwencji prawnych dla zarażonego pacjenta, który nie wywiąże się z obowiązku poinformowania przede wszystkim partnera seksualnego o potrzebie zgłoszenia się do lekarza. W opinii Rzecznika nieprecyzyjny jest również zakres obowiązków lekarzy w zakresie informowania osób bliskich pacjentowi o istniejącym niebezpieczeństwie zarażenia się. Ponadto regulacje dotyczące informowania inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych w tym HIV i AIDS wydają się niewystarczające.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa NRL z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: