Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zatrudnienia piłkarzy oraz ich zabezpieczenia emerytalnego z dnia 2017-10-12.

Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
III.7060.549.2016
Data sprawy:
2017-10-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zatrudnienia piłkarzy oraz ich zabezpieczenia emerytalnego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Polski Związek Piłkarzy przedstawiając szereg problemów związanych z zatrudnieniem piłkarzy profesjonalnych oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego.

Najistotniejszym problemem w ocenie PZP jest brak wdrożenia Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów piłkarskich wynikających z umowy autonomicznej zawartej pod patronatem Komisji Europejskiej. W świetle tego dokumentu kontrakt piłkarski zawierany przez profesjonalnego zawodnika z klubem powinien w szczególności podlegać prawu pracy, co w opinii Polskiego Związku Piłkarzy gwarantowałoby piłkarzom lepszy poziom ochrony, której nie zapewniają rozwiązania funkcjonujące obecnie w Polsce. Drugim przedstawionym problemem jest kwestia uregulowania zabezpieczenia emerytalnego sportowców profesjonalnych. Otrzymywane w trakcie kariery sportowej dochody nie stwarzają wystarczających podstaw do zabezpieczenia emerytalnego, a zatrudnienie po zakończeniu kariery na ogół nie prowadzi do stworzenia podstaw godziwego poziomu życia na starość.

Zdaniem Rzecznika należałoby rozważyć rozwiązania kompromisowe, które doprowadziłyby do wprowadzenia elementów ochrony socjalnej piłkarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów cywilnych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz o podjęcie inicjatywy powołania zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby wypracowanie koncepcji systemu zabezpieczenia emerytalnego dla sportowców profesjonalnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-12-15
Opis odpowiedzi:
Minister Sportu i Turystyki w piśmie z 15 grudnia 2017 r. poinformował, że ze względu na dobro sportowców i dążenie do zabezpieczenia ich przyszłości, po spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Piłkarzy, Ministerstwo Sportu i Turystyki wystąpiło do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o analizę zaistniałej sytuacji i przedstawienie stanowiska Związku w tej sprawie. Jednocześnie resort sportu zwrócił się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wsparcia Zainteresowanym (PZP) w zakresie przygotowania wytycznych wzorcowych umów na podstawie przepisów prawa pracy. Minister zapewnił także, że omawiana sprawa będzie przedmiotem spotkania z polskimi związkami sportowymi gier zespołowych.