Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej z dnia 2018-02-27.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2018-02-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich działaniach od wielu lat zwraca szczególną uwagę na właściwe funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, jako jednego z ważnych mechanizmów demokratycznego państwa prawa.

W 2016 r. w wystąpieniu do Prezes Rady Ministrów Rzecznik wskazał potrzebę rozważenia wprowadzenia przepisów umożliwiających obywatelom składanie podpisów pod obywatelską inicjatywą legislacyjną drogą elektroniczną. W odpowiedzi ówczesna Minister Cyfryzacji podkreśliła, że inicjatywa zmierzająca do zapewnienia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej jest możliwa do realizacji i zasługuje na poparcie, jednak waga oraz charakter podejmowanego zagadnienia wymagają szczególnej analizy pod kątem procesów składających się na realizację czynności związanych z przygotowaniem projektu ustawy, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także techniczną organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt, które wymagają informatyzacji.

W ocenie Rzecznika zasadnym byłoby wprowadzenie regulacji stwarzającej możliwość składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej, co mogłoby przysłużyć się m.in. zwiększeniu partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym. Każda forma ułatwienia obywatelom udziału w bezpośrednim uczestnictwie kształtowania państwa, zdaniem Rzecznika, jest warta szerszej analizy. Potrzebę zmian w tym zakresie dostrzegają również niezależne ośrodki badawcze, które pracują nad konkretnymi propozycjami.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-10-30
Opis odpowiedzi:
Minister Cyfryzacji w piśmie z 30 października 2018 r. przyznał, że umożliwienie gromadzenia poparcia pod obywatelskimi projektami ustaw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz podpisów elektronicznych należy ocenić jako możliwe do realizacji. Postulat taki zasługuje na poparcie, jednak warunkiem jego wprowadzenia jest wypracowanie szerokiego konsensusu politycznego oraz rozważenia wszystkich ryzyk związanych z wprowadzeniem tego rozwiązania, dotyczących m.in. zagrożeń w cyberprzestrzeni.