Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie blokowania lub usuwania kont użytkowników portali społecznościowych z dnia 2018-03-07.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.562.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie blokowania lub usuwania kont użytkowników portali społecznościowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi dotyczące blokowania lub usuwania kont na serwisie społecznościowym Facebook, a także na innych tego typu portalach społecznościowych. Skarżący wskazują, iż konta są blokowane lub usuwane ze względu na ich przekonania bądź określone wypowiedzi. Obywatele skarżą się również na problem odnoszący się do usuwania komentarzy na serwisie społecznościowym Facebook.

Rzecznik stojąc na straży praw i wolności człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych z uwagą i troską analizuje wszelkie sygnały dotyczące problematyki zapewnienia przestrzegania wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji w internecie. W przekonaniu Rzecznika istnieje potrzeba zapewnienia większej przejrzystości funkcjonowania serwisu społecznościowego Facebook, czy innych tego typu portali społecznościowych. Dotychczasowa praktyka wskazuje bowiem, iż filtrowanie napastliwych treści na serwisie społecznościowym Facebook jest nieskuteczne, a kryteria kasowania profili niejasne. Można również zakładać, iż jest to proces zautomatyzowany.

W ocenie Rzecznika tego typu działania mogą zostać uznane za ograniczenie, a nawet naruszenie konstytucyjnie chronionej wolności słowa, a zatem państwo polskie powinno koniecznie ustosunkować się do wskazanego problemu.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie, przekazanie informacji dotyczących wskazanych powyżej kwestii oraz o przedstawienie propozycji rozwiązania problemów podnoszonych we wnioskach obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: