Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie nadmiernego opierania się przez sędziów na opiniach biegłych sądowych z dnia 2018-05-07.

Adresat:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2018-05-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie nadmiernego opierania się przez sędziów na opiniach biegłych sądowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł kwestię nazbyt częstego i nadmiernego opierania się przez sędziów na opiniach biegłych sądowych, bez podejmowania przez sądy próby samodzielnej i krytycznej analizy przedstawianych przez nich opinii.
Opinie biegłych stanowią dowód o szczególnym znaczeniu dla wyniku postępowania. Dowód z opinii biegłych jest niezwykle przydatny dla ustalenia określonych okoliczności w sprawie, które są niemożliwe dla organu prowadzącego postępowanie (sądu czy prokuratora) z uwagi na konieczność posiadania wiedzy specjalistycznej. W praktyce dowód ten często jest oceniany przez sędziów orzekających w danej sprawie jako rzetelny i niebudzący wątpliwości oraz przesądza o kształcie rozstrzygnięcia w danym postępowaniu.
Nie kwestionując w żaden sposób roli i znaczenia opinii sporządzanych przez biegłych sądowych w postępowaniu przed sądami, Rzecznik wskazał, że zarówno w ocenie obywateli, jak i w ocenie Rzecznika, sędziowie zbyt często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych sądowych.
Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Dyrektor z postulatem wprowadzenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odpowiednio zaprojektowanych szkoleń pozwalających na kreowanie umiejętności współpracy sędziów z biegłymi sądowymi oraz położenia większego nacisku w edukacji sędziów na efektywną komunikację z biegłymi, a nie jedynie na powielanie sporządzonych przez ich opinii.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-05-18
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w piśmie z 18 maja 2018 r. przedstawiła informacje dotyczące organizowanych przez KSSiP szkoleń mających na celu kreowanie umiejętności współpracy sędziów z biegłymi sądowymi. Poinformowała także, że w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej funkcjonuje system szkoleń poświęconych problematyce dowodu z opinii biegłych, w szczególności zagadnieniom właściwej interpretacji tego środka dowodowego w kontekście całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, z uwzględnieniem zasady swobodnej oceny dowodów.