Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu RP w sprawie zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do budynku Sejmu z dnia 2018-05-10.

Adresat:
Szefowa Kancelarii Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.58.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu RP w sprawie zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do budynku Sejmu.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjmuje sygnały dotyczące poważnych następstw dla przestrzegania praw obywatelskich, jakie wynikają z trwającego zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do budynku Sejmu RP.

Decyzja Straży Marszałkowskiej, podjęta w porozumieniu z kierownictwem Kancelarii Sejmu, o zawieszeniu przyznawania jednorazowych kart, miała mieć charakter tymczasowy. Obowiązuje jednak od środy 25 kwietnia. Zdaniem Rzecznika powoduje to poważne, długotrwałe komplikacje w funkcjonowaniu Sejmu RP, w tym ma negatywny wpływ na jego merytoryczne prace.

Analizując decyzję Straży Marszałkowskiej o długotrwałym zawieszeniu przyznawania jednorazowych kart wstępu, należy zwrócić uwagę na jej konsekwencje w kontekście gwarancji praw wynikających z art. 61 Konstytucji, a także wystąpienie

ograniczenia możliwości wykonywania czynności zawodowych dziennikarza. Co więcej, brak możliwości udziału w pracach legislacyjnych osób nieposiadających stałych kart wstępu utrudnia zapewnienie odpowiedniej pomocy w procesie legislacyjnych m.in. ze strony ekspertów, czy pracowników instytucji, co negatywnie wpłynie na jakość stanowionego prawa, a w konsekwencji na prawa człowieka i obywatela.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o pilne zajęcie w niniejszej sprawie stanowiska i wskazanie, w jakim terminie zostanie przywrócony dostęp do Sejmu na dotychczasowych zasadach.

 


Data odpowiedzi:
2018-05-10
Opis odpowiedzi:
Szefowa Kancelarii Sejmu w piśmie z 7 czerwca 2018 r. poinformowała, że standardowe zasady wstępu na teren Sejmu zostały przywrócone 29 maja br., niezwłocznie po zakończeniu trwającego wówczas Szczytu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tym samym czasie decyzję o opuszczeniu Sejmu podjęły też protestujące w głównym gmachu osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. Szefowa Kancelarii podzieliła opinię Rzecznika, że istniejące przez pewien czas utrudnienia w dostępie do Sejmu dla osób uzyskujących wstęp na podstawie kart jednorazowych nie były korzystne z punktu widzenia procesu stanowienia prawa. Podkreśliła jednak, że trudności te były bezpośrednio związane z okolicznościami, na których powstanie Kancelaria Sejmu nie miała wpływu i zostały zniesione natychmiast po ich ustąpieniu.