Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie niemożności uzyskania zasiłku chorobowego przez osoby, których stosunek służbowy wygasł z dnia 2018-06-06.

Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
WZF.7066.1.2017
Data sprawy:
2018-06-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie niemożności uzyskania zasiłku chorobowego przez osoby, których stosunek służbowy wygasł.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc zwrócili się byli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, których stosunek służbowy wygasł, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, w oparciu o art. 170 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Osobom znajdującym się w takich okolicznościach, poszczególne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiają prawa do zasiłków chorobowych twierdząc, iż pełniąc służbę nie podlegali oni ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym nie posiadają prawa do tego zasiłku.

Analiza stanu faktycznego i prawnego spraw byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w ocenie Rzecznika prowadzi do wniosku, iż w niniejszej kwestii istnieje luka prawna negatywnie wpływająca na prawa i wolności obywatelskie osób, które w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim lub bezpośrednio po nim – zostały zwolnione ze służby albo wygaszono im stosunek służbowy – nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym, umożliwiającym skorzystanie z zasiłku chorobowego. Trudno jest bowiem oczekiwać od osób posiadających poważne schorzenia, bądź przebywających w szpitalach, żeby w tym czasie dokonywały w ZUS indywidualnych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Prezes z prośbą o zbadanie przedstawionego zagadnienia i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-06-25
Opis odpowiedzi:
Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w piśmie z 25 czerwca 2018 r. wyjaśnił, że podejmując decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy przestali pełnić służbę i nie zostali pracownikami KAS, Zakład kieruje się podstawowym warunkiem nabycia prawa do świadczeń po ustaniu ubezpieczenia, jakim jest podleganie temu ubezpieczeniu w czasie trwania tytułu ubezpieczenia. Funkcjonariusze ci w czasie pełnienia służby nie podlegali ubezpieczeniu chorobowemu, dlatego też Zakład, w świetle obowiązujących przepisów, nie może przyznać im zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po zwolnieniu ich ze służby. Ponieważ jednak w swoim wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę na lukę prawną negatywnie wpływającą na prawo do świadczeń po zwolnieniu ze służby, ZUS wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w tym zakresie.