Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej z dnia 2018-12-21.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.84.2018
Data sprawy:
2018-12-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.

Rzecznik Praw Obywatelskich z rosnącym niepokojem obserwuje sytuację w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Doniesienia medialne wskazują, że nie tylko w województwie mazowieckim, ale w całej Polsce sytuacja jest już tak dramatyczna, że można mówić o zapaści systemu psychiatrycznej opieki szpitalnej dla najmłodszych pacjentów.

Rzecznik zwrócił uwagę, że dostępność do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci jest daleko niewystarczająca. Dzieci leżące na dostawkach, czy łóżkach polowych, a nawet odsyłane do domu to niestety typowe rozwiązania stosowane w psychiatrii dziecięcej. Zamknięcie w województwie mazowieckim 40–osobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie spowoduje tylko dalsze obciążenie pozostałych, i tak już niewydolnych, oddziałów psychiatrycznych dla dzieci. Sytuację w tym zakresie pogarsza dodatkowo perspektywa możliwości zamknięcia również Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W efekcie, na początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na obszarze którego nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej.

Rzecznik wskazał, że zdrowie psychiczne jest podstawowym dobrem człowieka, a zdrowie psychiczne dzieci ma wpływ na całe ich dalsze życie. Stąd też dbałość o zdrowie najmłodszych pacjentów ma tak istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale całego społeczeństwa. W ostatnich latach stale przybywa dzieci potrzebujących pomocy psychiatrycznej, ze względu na złożone procesy cywilizacyjne, które bardzo często niekorzystnie wpływają na kształtującą się psychikę młodych pacjentów.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-12-21
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 11 stycznia 2019 r. zapewnił, że trudna sytuacja w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – m.in. w województwie mazowieckim – jest znana Ministerstwu, a poprawa tej sytuacji traktowana jest priorytetowo. Obecnie trwają pracę nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2019 r. Proponowane zmiany dotyczą m.in.: zwiększenia dostępności do świadczeń realizowanych przez lekarzy psychiatrów dziecięcych. Podsekretarz Stanu przyznał, iż sytuacja w zakresie dostępności do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w poszczególnych częściach kraju stanowi istotny problem, na który składa się wiele uwarunkowań. Jednak pomimo trudnej sytuacji, Ministerstwo Zdrowia prowadzi intensywne działania mające na celu reformę psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz wspiera proces poprawy funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń psychiatrycznych dla ww. grupy.