Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa NBP odmawiającą udostępnienia informacji publicznej z dnia 2019-01-02.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2014
Data sprawy:
2019-01-02
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa NBP odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się wnioskodawca z prośbą o pomoc w uzyskaniu informacji publicznej od Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wniosek skarżącego dotyczył wykazu osób, które uzyskały pozytywną opinię Prezesa NBP do pełnienia funkcji prezesa w bankach komercyjnych. Prezes NBP decyzją z dnia 30 maja 2018 r. odmówił udostępnienia żądanej informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na skutek złożenia odwołania od tej decyzji przez skarżącego, decyzją z dnia 6 lipca 2018 r. Prezes NBP utrzymał w mocy decyzję z dnia 30 maja 2018 r.
W ocenie Rzecznika żądane przez skarżącego informacje są informacjami publicznymi, które związane są z działalnością Prezesa NBP. Żądane informacje dotyczą bowiem opinii wydawanej przez Prezesa NBP – osoby pełniącej funkcję publiczną. Prezes NBP był zatem zobowiązany do udostępnienia żądanej informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto, zdaniem Rzecznika żądane informacje publiczne związane są z udziałem osób fizycznych w życiu publicznym, kandydowaniem na stanowisko prezesa banku komercyjnego, nie dotyczą więc ich życia prywatnego. Należy bowiem pamiętać, że prawo do prywatności obejmuje ochronę życia osobistego, rodzinnego, towarzyskiego człowieka. Żądane informacje w niniejszej sprawie nie wiążą się jednak z żadną z tych sfer. Dlatego też udostępnienie takich informacji, jak: imię i nazwisko kandydata podlegającego opinii Prezesa NBP, nazwa banku, czy data wydania opinii, nie podlega ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych, o której mowa w art. 5 ust. 2 udip. Co więcej, skoro żądane informacje odnoszą się do działalności Prezesa NBP, to kandydaci na stanowiska prezesów banków komercyjnych, podlegających opinii tego organu, powinny liczyć się z okolicznością ich ujawnienia.