Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych z dnia 2019-01-21.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.16.2014
Data sprawy:
2019-01-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich od kilku lat zajmuje się kwestią ustawowego uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach sądowych.

W marcu 2018 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu prac nad zmianą dotyczącą ustawowego uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych. Wystąpienie to było wynikiem zapewnienia złożonego przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie, które Rzecznik otrzymał w dniu 25 marca 2016 r., a w którym poinformował on o trwających pracach nad ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak zapewniono Rzecznika, "w ramach tego projektu, planowane jest ustawowe uregulowanie uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych".

Do dnia dzisiejszego Rzecznik nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi na swoje wystąpienie, zaś treść art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych pozostała niezmieniona.

Rzecznik niezmiennie stoi na stanowisku, że sprawa ustawowego uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach sądowych wymaga podjęcia pilnych działań. Zauważył również, że nieudzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi na jego wystąpienia stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który wymaga, by każdy organ otrzymujący wystąpienie Rzecznika udzielał na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa mających na celu spowodowanie udzielenia odpowiedzi Rzecznikowi przez Ministra Sprawiedliwości oraz podjęcie pilnych działaniach legislacyjnych dotyczących ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych we wskazanym wyżej zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: