Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją z dnia 2014-09-24.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.2.2014
Data sprawy:
2014-09-24
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.

 


Data odpowiedzi:
2014-09-24
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (wyrok z 18 grudnia 2018 r., sygn. akt SK 27/14).
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego ustawowe ograniczenie prawa do informacji publicznej przetworzonej znajduje uzasadnienie w potrzebie ochrony porządku publicznego, który w doktrynie prawa konstytucyjnego rozumiany jest jako stan, który umożliwia normalne funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Ochrona tak rozumianego porządku publicznego byłaby iluzoryczna, gdyby każde żądanie udostępnienia informacji angażowało organy do aktywności w zakresie przygotowania informacji publicznej przetworzonej kosztem realizowania przez te organy ich podstawowych kompetencji i zadań. Prawo dostępu do informacji publicznej przetworzonej nie może być rozumiane jako nieograniczony instrument do pozyskiwania informacji o funkcjonowaniu organów administracji publicznej, a ciężar w postaci wykazania przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego nałożony na obywatela nie jest nadmiernie dolegliwy. Z całą pewnością ograniczenie to nie prowadzi do naruszenia istoty prawa do informacji publicznej.