Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obniżenia finansowania podmiotom medycznym udzielającym świadczeń psychiatrycznych z dnia 2019-04-04.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7016.3.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obniżenia finansowania podmiotom medycznym udzielającym świadczeń psychiatrycznych.

W związku z prowadzonymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawami, ujawnił się problem o charakterze generalnym, dotyczący wyników przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursu ofert w rodzaju świadczenia psychiatryczne i leczenie uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ambulatoryjne i dzienne) w roku 2019. W konsekwencji drastycznie obniżono wartość umowy w porównaniu do poprzednio obowiązującej m.in. w gdańskiej Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej. Obniżenie finansowania mogące skutkować likwidacją dotyczy również bezpośrednio kilku ośrodków medycznych w województwie śląskim. Jednocześnie alarmująca sytuacja w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży utrzymuje się na terenie całego kraju od niemalże roku.

Podmioty lecznicze, których dotyczy obniżenie kontraktów, zwracają uwagę na specyfikę opieki psychiatrycznej nad pacjentem. Podkreślają także, że w pracy nad zdrowiem psychicznym w środowisku, najważniejsza jest ciągłość i zindywidualizowanie usług w stosunku do potrzeb pacjenta, jak również koordynacja działań w jednolitym procesie zdrowienia, zaufanie oraz więź pomiędzy pacjentem, a prowadzącym go lekarzem psychiatrą.

Tak radykalne obniżenie wysokości kontraktów ww. podmiotom w roku 2019 przez NFZ może doprowadzić do zapaści realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla najbardziej potrzebujących i najsłabszych pacjentów (w szczególności korzystających z pomocy ośrodków z województw śląskiego i pomorskiego), którzy dodatkowo niejednokrotnie borykają się z niesamodzielnością, współistniejącą z określonego rodzaju schorzeniami psychicznymi lub uzależnieniem. Zaistniała sytuacja stwarza zagrożenie dla zdrowia pacjentów - ze względu na ograniczenie dostępności do świadczeń i zwłaszcza, w przypadku leczenia farmakologicznego, rodzi ryzyko jego przerwania i gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjenci umówieni na pierwsze wizyty w zamykanych poradniach (oczekujący uprzednio na nie kilka miesięcy) oraz wizyty kontrolne, w chwili obecnej trafią na koniec list oczekujących w innych podmiotach, co narazi ich na kolejne miesiące oczekiwania i może stanowić naruszenie gwarantowanych przepisami Konstytucji praw do ochrony zdrowia i powszechnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o dokonanie kompleksowej analizy przedstawionego problemu oraz - stosownie do posiadanych kompetencji nadzorczych - rozważenie potrzeby podjęcia interwencji u Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zagwarantowania realnej dostępności pacjentom świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień we wskazanym zakresie.