Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego z dnia 2018-02-28.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2017
Data sprawy:
2018-02-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego.

Wyrokiem łącznym z dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy połączył wymierzone z osobna i podlegające wykonaniu: karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 14 czerwca 2013 r. z karą łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 18 października 2016 r. i orzekł wobec skazanego karę łączną 11 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy zarządził wobec skazanego wykonanie ww. kary 7 miesięcy pozbawienia wolności. Jednak postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy uchylił powyższe postanowienie oraz umorzył postępowanie wykonawcze z uwagi na przedawnienie wykonania kary.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich orzeczona kara nie mogła być w czasie wydania wyroku łącznego wykonana, ani zostać wprowadzona do wykonania w przyszłości. Należy przyjąć, że uchylenie postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary i umorzenie postępowania wykonawczego z uwagi na przedawnienie wykonania kary, uniemożliwia połączenie kary, jako podlegającej wykonaniu.

 


Data odpowiedzi:
2018-04-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt III KK 100/18).
W ocenie Sądu Najwyższego procedujący w przedmiocie wyroku łącznego Sąd w sposób rażący naruszył przepisy procedury karnej. Oczywistym bowiem jest, że podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. W niniejszym postępowaniu tak się jednak nie stało. Sąd meriti dysponował wprawdzie aktami spraw wraz z aktami wykonawczymi, w rzeczywistości nie uwzględnił jednak całości dokumentacji zgromadzonej w tych aktach.