Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby uregulowania sytuacji prawnej rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się ustalić z dnia 2019-06-07.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2019-06-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby uregulowania sytuacji prawnej rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się ustalić.

Od kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą rodziców, którzy nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić.

Rzecznik powziął informację, że Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji już w 2016 r. podjęła uchwałę o dalszych pracach nad propozycją wprowadzenia zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które zakładają rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego o osoby, o których mowa w przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o ile pokryły koszt pogrzebu.

Jak wynika ze strony internetowej Senatu RP w dniu 11 stycznia 2017 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wniósł do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ze strony internetowej Sejmu RP wynika z kolei, że projekt ten został skierowany w dniu 27 stycznia 2017 r. do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, do której również wpłynęło stanowisko rządu w tej sprawie w dniu 9 sierpnia 2017 r. Niestety, od tego czasu projekt nie był procedowany w Sejmie.

Doceniając ogromną wagę podjętej przez Senat RP inicjatywy zmierzającej do poprawy sytuacji rodziców, którzy na skutek utraty dziecka, którego płci nie da się ustalić, nie otrzymywali żadnego wsparcia ze strony organów państwa, Rzecznik zwrócił się do Marszałka z prośbą o rozważenie podjęcia działań, mogących pomóc w zakończeniu procesu legislacyjnego tego niezwykle ważnego społecznie projektu w czasie obecnej kadencji Sejmu i Senatu RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: