Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego z dnia 2019-06-19.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.114.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu oraz - w związku z treścią art. 97 § 2 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE - wniósł do Sądu Najwyższego o niezwłoczne poinformowanie Trybunału Sprawiedliwości UE o przystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania głównego jako nowej strony postępowania.