Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie o rozwód z dnia 2019-08-19.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7021.58.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie o rozwód.

Rzecznik Praw Obywatelskich, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności oraz dokumentów przedmiotowej sprawy, stwierdził, że dobro małoletnich dzieci przemawia za przystąpieniem przez RPO do przedmiotowego postępowania, w takim zakresie, w jakim dotyczy ono ustalenia przez sąd kontaktów dzieci z matką.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Powyższe stanowi nie tylko uszczegółowienie konstytucyjnej zasady, według której w toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka, ale również stanowi realizację postanowień Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych.

 


Data odpowiedzi:
2019-08-22
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (postanowienie z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt IC 160/18).
Sąd Okręgowy oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o dopuszczenie dowodu z wysłuchania małoletnich.