Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie orzeczenia wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności z dnia 2019-11-26.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.807.2019
Data sprawy:
2019-11-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie orzeczenia wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w punkcie III wyroku, na podstawie art. 91 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 86 § 1 k.k. oraz art. 87 § 2 k.k., połączył jednostkowe kary wymierzone w pkt. I (kara 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 1 roku ograniczenia wolności) i II ( kara 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 6 miesięcy ograniczenia wolności) wyroku i orzeczono wobec oskarżonego karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że zgodnie z treścią art. 87 § 2 k.k jeżeli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności - 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione. Z treści wskazanego przepisu wynika zatem, że warunkiem orzeczenia kary mieszanej, tj. jednocześnie kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności jako kary łącznej za zbiegające się przestępstwa jest, aby składająca się na nią kara pozbawienia wolności nie przekraczała wymiarem 6 miesięcy. Tym samym orzekając, przy zastosowaniu art. 87 § 2 k.k., karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 7 miesięcy, Sąd dopuścił się rażącego naruszenia wskazanego przepisu prawa materialnego, gdyż nie zastosował się do zawartego w jego treści ograniczenia co do wymiaru kary pozbawienia wolności i orzekł tę karę w rozmiarze wyższym niż określony w tym przepisie.

 


Data odpowiedzi:
2020-02-19
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 19 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 612/19).
W ocenie Sądu Najwyższego rację ma Rzecznik Praw Obywatelskich, że orzekając karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 7 miesięcy Sąd Rejonowy rażąco naruszył przepis art. 87 § 2 k.k. Przepis ten pozwala bowiem na orzeczenie kary łącznej wobec kar sekwencyjnych, tj. kar orzeczonych na podstawie art. 37 b k.k. Warunkiem połączenia kary pozbawienia wolności oraz kary ograniczenia wolności jest to, by kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyła 6 miesięcy, zaś kara ograniczenia wolności 2 lat. Tymczasem, jako karę łączną pozbawienia wolności sąd orzekł karę 7 miesięcy pozbawienia wolności.