Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Związku Powiatów Polskich i Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie wsparcia działań mających na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty z dnia 2020-02-14.

Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2020-02-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Związku Powiatów Polskich i Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie wsparcia działań mających na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty.

Rzecznik Praw Obywatelskich, we współpracy ze społecznymi organizacjami edukacyjnymi, podjął działania mające na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty oraz lepszą ochronę wolności i praw wszystkich członków społeczności szkolnych.

Jednym z zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania Rzecznika jest nadmierne obciążanie uczniów pracami domowymi. W 2019 r., z uwagi na sygnały o negatywnym wpływie obowiązków szkolnych na życie całych rodzin, RPO apelował do Ministra Edukacji Narodowej o analizę kwestii zadań domowych w świetle najnowszych badań naukowych. W odpowiedzi MEN wskazał, iż sposobów na dobrą organizację zadań domowych należy zawsze poszukiwać na poziomie szkoły i regulować te kwestie w przepisach wewnątrzszkolnych.

Rzecznik podziela stanowisko, że najlepsze rozwiązania powstają poprzez wspólne ustalanie zasad, przy uwzględnieniu lokalnych warunków. W wyniku spotkań z przedstawicielami społecznych organizacji społecznych powstał poradnik #zadaNIEdomowe, zawierający propozycję opracowania reguł dotyczących prac domowych w taki sposób, by były ona rzeczywiście dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów danej szkoły.

Akcja #zadaNIEdomowe zyskała akceptację Ministra Edukacji Narodowej, który poinformował Rzecznika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zleci Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowanie i udostępnienie poradnika dla nauczycieli dotyczącego prac domowych. Będzie on zawierał informacje o poprawnym sposobie regulowania przez szkoły tej kwestii, przegląd polskich i międzynarodowych badań oraz odpowiednie wskazania.

Istotną częścią działań promujących nowoczesne podejście do edukacji, wynikające z głębszej refleksji nad jej celem i jakością, jest wymiana doświadczeń między poszczególnymi szkołami oraz samorządami. Rzecznik dostrzega tu istotną rolę Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich jako organizacji aktywnie działających na rzecz wspierania polskich miast i regionów w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniania dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Prezesów z prośbą o wsparcie inicjatywy RPO.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: