Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przywrócenia kontroli na przejściach granicznych z dnia 2020-03-18.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.530.1.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przywrócenia kontroli na przejściach granicznych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną z dniem 15 marca 2020 r. przywrócona została kontrola graniczna na granicach Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na fakt, że na niektórych przejściach szacunkowy czas oczekiwania na wjazd do Polski przekracza nawet 20 godzin. Dotyczy to w szczególności przejść obsługujących ruch osobowy i towarowy. Jednocześnie, jak wynika z docierających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sygnałów, warunki oczekiwania na przekroczenie granicy pogarszają się z godziny na godzinę. Podróżni, wśród których są rodziny z dziećmi, pozbawieni są dostępu do podstawowych sanitariatów, często nie mają wody i żywności. W dużych skupiskach, jakimi stają się kolejki oczekujących, niewątpliwie wzrasta też ryzyko zarażenia koronawirusem. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Straży Granicznej z prośbą podjęcie wszelkich czynności zmierzających do poprawy warunków, w jakich podróżni oczekują obecnie na wjazd do Polski, przede wszystkim zapewnienia im dostępu do wody, podstawowych środków żywności i higieny osobistej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-03-25
Opis odpowiedzi:
Komendant Główny Straży Granicznej pismem z dnia 25 marca 2020 r. poinformował Rzecznika, że Straż Graniczna wykorzystuje wszelkie siły i środki w celu utrzymania płynności odpraw, a wszelkie sytuacje wydłużające czas oczekiwania na odprawę graniczną są analizowane i podejmowane są odpowiednie działania naprawcze. Działanie Straży Granicznej spotkały się ze wsparciem właściwych miejscowo Wojewodów, samorządów, a także firm i osób prywatnych. W krytycznym momencie w miejscach tworzących się kolejek ustawiane były przenośnie toalety, jak również zaopatrywano osoby oczekujące w wodę i żywność. Ponadto, odstąpiono od czynności kontrolnych wobec pojazdów realizujących międzynarodowy transport drogowy towarów. Podjęte działania spowodowały ustabilizowanie sytuacji na granicy, a ruch graniczny odbywa się na bieżąco.