Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zagwarantowania praw wyborczych obywateli w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego z dnia 2020-03-19.

Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.8.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zagwarantowania praw wyborczych obywateli w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.
Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, w niedzielę 22 marca 2020 roku, planowane jest przeprowadzenie wyborów przedterminowych i uzupełniających w niektórych gminach. Kolejne wybory w wielu miejscowościach na terenie całego kraju mają być przeprowadzone w następnych terminach. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża poważne zaniepokojenie o wypełnianie gwarancji zasady powszechności wyborów i gwarantowanie praw wyborczych, o których stanowi Konstytucja RP. Podkreślenia wymaga, że wielotysięczna grupa wyborców została poddana kwarantannie w związku z pandemią koronawirusa i stopniowo grupa się ta zwiększa, a brakuje procedury umożliwiającej tej grupie wyborców oddanie głosu zdalnie. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Państwowej Komisji wyborczej z prośbą o przedstawienie stanowiska PKW odnośnie do zagrożeń dla organizacji i przeprowadzania wyborów przedterminowych i uzupełniających w najbliższym czasie, w szczególności w kontekście gwarancji praw wyborczych obywateli i ich bezpieczeństwa zdrowotnego.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: