Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2020-03-18.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.18.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pismem z dnia 3 września 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o zbadanie uwag podniesionych w rozmowach funkcjonariuszy Służby Więziennej jednego z aresztów śledczych z pracownikami Biura Rzecznika w trakcie przeprowadzania kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Niestety pomimo upływu ponad pięciu miesięcy Rzecznik nie uzyskał odpowiedzi. Ponadto, niektóre z podniesionych w wystąpieniu problemów znalazły odzwierciedlenie w trakcie spotkania osobistego Rzecznika z funkcjonariuszami jednego z zakładów karnych.

Funkcjonariusze przekazali informację, że liczba nadgodzin w tej jednostce penitencjarnej wynosi prawie 110 000. Zdaniem rozmówców, na jednego funkcjonariusza przypada średnio około 420 - 450 nadgodzin, a więc o około 100 godzin więcej, niż sygnalizowane w wystąpieniu z dnia 3 września 2019 r. Co więcej, ze względu na dużą ilość wakatów mają oni trudności z odbiorem nadgodzin. Każda zgoda na odbiór nadgodzin generuje kolejne nadgodziny u innych funkcjonariuszy. W ocenie kadry dobrym rozwiązaniem byłaby sytuacja, kiedy to dyrektorzy poszczególnych jednostek mogliby indywidualnie przyjmować funkcjonariuszy i wtedy szybciej i częściej następowałoby uzupełnianie brakującej kadry. W trakcie spotkania podniesiony został także problem systemu punktowego przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły oficerskiej Służby Więziennej. W ocenie funkcjonariuszy wprowadzony system wydłużył czas oczekiwania na przyjęcie na kurs oficerski, który kiedyś wynosił od 2,5 do 3 lat, a obecnie od 8 do 10 lat. Ponadto, funkcjonariusze wskazywali, na zwiększony poziom agresji osadzonych wobec funkcjonariuszy. Jeżeli osadzony oskarży funkcjonariusza, to otrzymuje adwokata z urzędu, natomiast funkcjonariusz nie uzyskuje pomocy prawnej. Natomiast po zakończeniu postępowania otrzymują najniższą kwotę zwrotu za poniesione koszty pomocy prawnej ok. 2.000 zł, natomiast pełne koszty wynoszą od 7.000 do 10 000 zł. Dochodzi więc do sytuacji, że funkcjonariusze przestają zgłaszać fakt, że zostali zaatakowani. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zbadanie przedstawionych problemów oraz o zajęcie stanowiska.