Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia w sprawie walki z dezinformacją w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 z dnia 2020-03-19.

Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.30.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia w sprawie walki z dezinformacją w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 kluczowa dla bezpieczeństwa publicznego i realizacji prawa obywateli do rzetelnej informacji staje się kwestia walki z dezinformacją. Dezinformacja jest nie tylko zagrożeniem dla debaty publicznej, a zatem dla konstytucyjnie chronionej wolności słowa w tym prawa do otrzymywania informacji, ale także dla demokratycznego państwa praw, a w obecnej sytuacji także dla bezpieczeństwa publicznego. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich szczególnie obecnej sytuacji, media publiczne w związku z pełnieniem przez nie misji publicznej muszą podejmować zdecydowane działania. Dlatego kluczowym jest by nadawca publiczny oferował całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom programy, cechujące się pluralizmem, bezstronnością wyważeniem i niezależnością. Media publiczne muszą być w tym zakresie gwarantem profesjonalizmu i rzetelności przekazu.
Rzecznik zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z doniesieniami Komisja Europejska opracowała dokument wewnętrzny, z którego wynika, iż rosyjskie media przeprowadziły "znaczącą kampanię dezinformacyjną" przeciwko krajom UE, aby wykorzystać epidemię, wywołać panikę i nieufność. Tego rodzaju działania w ciągu ostatnich lat, szczególnie na arenie międzynarodowej, miały ogromny wpływ na prawa i wolności obywatelskie. Problem dostrzegły również same platformy społecznościowe, które regularnie podejmują działania by wyeliminować fałszywe konta z ich portali. Tworzenie fałszywych kont i rozprzestrzenianie fałszywych informacji jest obecnie jednym z największych wyzwań w zakresie wolności słowa w debacie internetowej.
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia z prośbą o uwzględnienie powyższych informacji podczas podejmowania decyzji o emisji materiałów prasowych dotyczących obecnej sytuacji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zagwarantowanie ich najwyższego poziomu rzetelności i profesjonalizmu.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-03-31
Opis odpowiedzi:
Prezes Zarządu-Redaktor Naczelny Polskiego Radia pismem z dnia 31 marca 2020 r. poinformowała Rzecznika, że Zarząd Polskiego Radia będzie zwracać uwagę na zapewnienie jak najwyższego poziomu rzetelności i profesjonalizmu emitowanych programów informacyjnych. Ponadto, podzieliła stanowisko Rzecznika, że dezinformacja w obecnych warunkach stanowi zagrożenie dla konstytucyjnych praw i wolności.